Cấu Kết Với Nhau Làm Việc Xấu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lang Bái Vi Gian 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 狼狈为奸

Tác giả: Dư San San (余姗姗)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ta đặc điểm lớn nhất tựu là giúp người làm niềm vui, học tập Lôi Phong nha.

Không thể tưởng được ta cái này đặc điểm lớn nhất lại cải biến ta cả đời, quả nhiên là “Tính cách quyết định vận mệnh” ah.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment