Câu Nữ Vật Ngữ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 溝女物語

Tác giả: Sunray
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Duyên phận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Theo cổ chi nay, tin tưởng thảo luận quá này đề tài học cứu danh túc đếm không hết, nhưng là cho tới bây giờ cũng không sẽ có kết quả. Bởi vì duyên phận lúc này sự, thật sự là huyền diệu khó giải thích, tróc không đến, cũng sờ không được. Nó muốn tới thời điểm, ai cũng trở không được: Đến nó phải rời khỏi thời gian, vô luận lưu bao nhiêu nước mắt, phí bao nhiêu lời lẽ, hoa bao nhiêu công phu cũng đều không có dùng.

Mỗi người đối duyên phận đều đã không có cùng thể hội, ngươi lại lãnh hội chút cái gì?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment