Chân Thực Đích Huyễn Ảnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Chân Thực Ảo Ảnh
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 真实的幻影

Tác giả: Long Vô Ưu (龙无忧)
Text: Bạch Điểu
Convert: Bạch Điểu

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hồng Quân: Tiểu tử, coi như ngươi không may!

Thông Thiên: Long tiểu hữu, ngươi… Ngươi bảo trọng rồi!

Long Không Lo: Ta không muốn làm người xấu, là các ngươi buộc ta!

Busujima Saeko: Sư huynh, ngươi không phải người xấu!

Andrial: Thân ái, đi, đồng thời giết người phóng hỏa đi!

Uy Chấn Thiên: Boss, đón lấy phá hoại nơi nào a?

Aizen Sousuke: Long, chúng ta kết bái huynh đệ đi!

Cương Tay: Ngươi tên khốn này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Thanh Trĩ: Xem ở Nicole • Robyn phần trên, tha ta một mạng đi!

Biến thái lãnh huyết qua lại, đại yêu giả thỉnh tự giác rời khỏi!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment