Chân Thực Đích Huyễn Ảnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Chân Thực Ảo Ảnh
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 真实的幻影

Tác giả: Long Vô Ưu (龙无忧)
Text: Bạch Điểu
Convert: Bạch Điểu

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hồng Quân: Tiểu tử, coi như ngươi không may!

Thông Thiên: Long tiểu hữu, ngươi… Ngươi bảo trọng rồi!

Long Không Lo: Ta không muốn làm người xấu, là các ngươi buộc ta!

Busujima Saeko: Sư huynh, ngươi không phải người xấu!

Andrial: Thân ái, đi, đồng thời giết người phóng hỏa đi!

Uy Chấn Thiên: Boss, đón lấy phá hoại nơi nào a?

Aizen Sousuke: Long, chúng ta kết bái huynh đệ đi!

Cương Tay: Ngươi tên khốn này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Thanh Trĩ: Xem ở Nicole • Robyn phần trên, tha ta một mạng đi!

Biến thái lãnh huyết qua lại, đại yêu giả thỉnh tự giác rời khỏi!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment