Chấp Ma

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hợp Thể Song Tu 
Tình trạng: Nguyên Bản (C918)
Tên tiếng trung: 执魔
合体双修

Tác giả: Ngã Thị Mặc Thủy (我是墨水)
Text: 
Convert: 

Ebook: hd

Nội dung: Ta như chấp ma, Thiên Địa Vô Tiên! Ta như chấp thiên, Thiên Địa không Ma!

Đây là một cái mở đầu ở Vũ Chi Tiên Giới cố sự, một cái ‘Mệnh ta như điệp chém Luân Hồi’ thế giới!

Nhìn lại phàm trần như khói, nở nụ cười phai nhạt Minh Nguyệt. . . Chỉ vì nàng, hoành hành Vũ giới!

Thiên Đạo ba vòng, tu đạo ba bước, hư, thật hai chữ, xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Bước thứ nhất, tu chân Thất Cảnh: Ích Mạch, Dung Linh, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Toái Hư.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Chấp Ma
Xếp hạng: 8.8/10 (8 đạo hữu đánh giá)

Add Comment