Chỉ Nói Phiến Ngữ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đôi Câu Vài Lời
Chích Ngôn Phiến Ngữ

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 只言片语

Tác giả: tulip529
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment