Chí Tôn Hối Đoái

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Nhạt Bôi Tươi Đẹp Trang
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Takagi Shuujin Akito

Nội dung: Không có nhất thuộc loại trâu bò pháp bảo, không có nhất nghịch thiên công pháp, không có tốt nhất đan dược, không có cường hãn nhất huyết mạch. Hết thảy tại Chí Tôn giới trước mặt đều muốn là Phù Vân. 

Chí Tôn giới hối đoái càng thuộc loại trâu bò pháp bảo, càng nghịch thiên công pháp, rất tốt đan dược, càng cường hãn huyết mạch!

Quyển sách cực độ YY! Biện hộ sĩ cùng không thích hậu cung văn chớ nhập!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Chí Tôn Hối Đoái
Xếp hạng: 5/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment