Trên Chiến Trường Nữ Võ Thần

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Chiến Trường Nữ Võ Thần
Tình trạng: Nguyên Bản (C045)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Ngã Tịnh Bất Sắc (我并不色) Liêm Phóng Sử (廉访使)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đoạn thời gian trước ban bố 《 Chân Hình Quan Bỏ Vào Lộ Bối Lợi Á 》 là một cái bản nháp, lần này là 1-3 chương hoàn toàn trang báo.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment