Chiết Cánh Thiên Sứ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Chiết Dực Thiên Sứ
Gãy Cánh Thiên Sứ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 折翼天使

Tác giả: Hắc Tử (黑子)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Chiết Cánh Thiên Sứ
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Chiết Cánh Thiên Sứ

Add Comment