Ma Trung Ma

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Chiết Cánh Thiên Sứ
Chiết Dực Thiên Sứ
Gãy Cánh Thiên Sứ
Tình trạng: Nguyên Bản (C015) + Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 魔中魔
折翼天使

Tác giả:  Hắc Tử (黑子)
Text:  Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Gồm 2 truyện Ma Trung Ma và Chiết Dực Thiên Sứ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ma Trung Ma
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Ma Trung Ma

  1. Pingback: Sáng Thế Kỷ Tiền Truyện: Đỉnh Băng Ma Yêu | Hắc Động

Add Comment