Chiết Hoa Cao Thủ Đô Thị Hành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 折花高手都市行

Tác giả: Ca Lạp Húc (旮旯旭)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Có tiền, không nhất định phải đi hoa.

Không có tiễn, nhất định không có hoa.

Có little Girl, không nhất định phải đi phao.

Không có little Girl, nhất định không có phao.

Có võ công, không nhất định sẽ vô địch thiên hạ.

Không có võ công, khẳng định không thể vô địch thiên hạ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment