Chinh Thần Lĩnh Vực

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 征神領域 

Tác giả: Thiên Chiếu Hạnh Vận (天照幸运)
Text: Chanwa
Convert: Chanwa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thiên Địa bất quá là cái bàn cờ, mỗi người đều là quân cờ, nhưng cũng là đánh cờ người, mà cái này toàn bộ bàn cờ, tựu là cường giả vi kẻ yếu sở sáng tạo lao lung; mà vận mệnh loại vật này, tựu là cường giả đối với kẻ yếu cười nhạo. Vận mệnh loại vật này, chỉ là thần một hồi trò chơi…

Cố gắng, tình bạn, phấn đấu, tại lực lượng tuyệt đối xuống, bất quá là con sâu cái kiến giãy dụa.

Cái gọi là kỳ tích, bất quá chỉ là thần tâm huyết dâng trào lúc viết ra một hồi trò khôi hài.

Thiên Ý, kỳ thật tựu là nhân ý, thì ra là thần ý! Nếu như nói chỉ có người mạnh nhất mới có năng lực quyết định hết thảy, thần đích ý chí tựu là Thiên Ý.

Như vậy, số trời có thể nghịch, Thiên Đạo có thể Hoang!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment