Christiane Chiến Kí

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Khắc Lý Tư Đế An Chiến Kí
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 克里斯蒂安战记

Tác giả: Hắc Nguyệt (黑月)
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Dragondark

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment