Chu Nhan Huyết

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 朱顏血

Tác giả: Phù Bình Cư Chủ (浮萍居主)
Text: Ẩn (Hoa Nguyệt Tao Đàn)
Convert: Ẩn (Hoa Nguyệt Tao Đàn)

Ebook:  Sắc Lang

Nội dungNV nữ chính tự đọa lạc =.=’

Gồm 10 quyển:
– Trong Mai
– Dạ Liên
– Bông Sen
– Hồng Bông Vải
– Tử Mân
– Thương Lan
– Tuyết Thược
– Hải Đường
– Đan Hạnh
– Mỹ Cúc

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Chu Nhan Huyết
Xếp hạng: 4/10 (1 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Chu Nhan Huyết

Add Comment