Chư Thần Đích Hoàng Hôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản 1.0 (F) + Dị Bản 2.0 (F) + Dị Bản 3.0 (F)
Tên tiếng trung: 诸神的黄昏

Tác giả: Bạch Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh (白领笑笑生)
Lfvx1982
Đồ Mỹ (屠美)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment