Chư Thần Đích Hoàng Hôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản 1.0 (F) + Dị Bản 2.0 (F) + Dị Bản 3.0 (F)
Tên tiếng trung: 诸神的黄昏

Tác giả: Bạch Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh (白领笑笑生)
Lfvx1982
Đồ Mỹ (屠美)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment