Chủ Thần Hèn Mọn Bỉ Ổi Người Thừa Kế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Chủ Thần Đích Ổi Tỏa Kế Thừa Nhân
Chủ Thần Đáng Khinh Người Thừa Kế

Tình trạng: Nguyên Bản (Q14 C028)
Tên tiếng trung: 主神的猥琐继承人

Tác giả: Bán Chích Thanh Oa (半只青蛙)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

3 thoughts on “Chủ Thần Hèn Mọn Bỉ Ổi Người Thừa Kế

Add Comment