Giải Cứu Đại Đường MM

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Chửng Cứu Đại Đường MM
Cứu Vớt Đại Đường MM

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 拯救大唐 MM

Tác giả: Hà Phi Hai Má (霞飞双颊)
Text: 
Convert: Hầu Ca (Hoa Nguyệt Tao Đàn)

Ebook: Sắc Lang, Hoành Phi Kinh

Nội dung: Quyển sách sẽ cứu vớt tác giả bản thân ưa thích Đại Đường MM, cũng sẽ cứu vớt độc giả ưa thích Đại Đường MM, thậm chí có thể sẽ cứu vớt không có người đáng thương Đại Đường MM.

Nhân vật chính sẽ tranh giành Trung Nguyên, tranh phách thế giới, thiên hạ thống nhất, uy áp tứ hải, khu trừ kẻ thù bên ngoài, thảo phạt Đột Quyết, tiêu diệt uy giòi, giày vò đại bổng, ô nhục a Tam, binh ra Âu không phải, giảm diệt La Mã, gạt bỏ Ba Tư, san bằng Ai Cập, trùng kiến Đại Hán, hùng khởi Viêm Hoàng, Long Đằng Cửu Thiên.

Nhân vật chính sẽ tuyệt đối kiên trì người Hán chính thống, dung hòa thôn phệ dị tộc, tiêu diệt nhỏ vụn chướng ngại, quyền đánh Ma Môn cao thủ, chân đá Tĩnh Trai ni cô, cụng đầu Bái Hỏa dư nghiệt, cái rắm đạn Lý gia phụ tử, mắt điện Đại Đường mm…

Như thế YY sự tình, ai muốn ghi danh tham gia, nhanh chóng tới xếp hàng!

(Đồng nhân Từ Tử Lăng trong Song Long Đại Đường)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Giải Cứu Đại Đường MM

Add Comment