Chửng Cứu Đại Minh Mỹ Mi

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đại Minh
Cứu Vớt Đại Minh Mỹ Mi
Đại Minh Chinh Mỹ Truyện

Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C204)
Tên tiếng trung: 拯救大明美眉
大明征美传

Tác giả: Mạn Đà La Yêu Tinh (曼陀罗妖精)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang, Hoanh Phi Kinh

Nội dung: Sùng Trinh những năm cuối, quân Thanh nhập quan. Núi sông rơi vào tay giặc, hồng nhan rơi lệ.
A Cửu, Hồng nương tử, Tần Hoài tám tươi đẹp, Kim Lăng mười hai xái…

Xuyên việt Đại Minh, ta là Bá Đạo tà ác Viên Thừa Chí. Sức một mình cự Mãn Thanh bát kỳ Sơn Hải Quan bên ngoài.

Quyển sách ngăn chặn bi kịch, lập chí cứu vớt Đại Minh sở hữu tất cả MM! Các MM, chờ ta một chút ah…

Minh triều những năm cuối, dùng sắc mạo tài văn chương mà danh vang sông Tần Hoài Kim Lăng tám tươi đẹp cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Lúc ấy văn nhân mặc khách mộ danh mà kẻ đến đâu chỉ hàng trăm? Rất nhiều phong vân một cõi lịch sử nhân vật vận mệnh đều cùng các nàng có trọng đại quan hệ. Mỹ nữ yêu anh hùng, kỹ nữ ái tài tử. Các nàng diễm lệ không chỉ có làm cho người phàm tục động tâm, càng làm rất nhiều anh hùng tài tử chịu thần hồn điên đảo, thậm chí lịch sử tùy theo cải biến.

Cuối thời Minh sông Tần Hoài nhất phái câu lan ngói tứ, ca múa mừng cảnh thái bình, sênh ca trắng đêm cảnh tượng. Trong đó thanh lâu mọc lên san sát như rừng, lộ vẻ phong trần nữ tử thế giới, nghiễm nhiên trở thành Đại Minh phồn hoa nhất ca múa địa phương. Rất nhiều thanh lâu đều thu lưu có phụ mẫu đều mất, cơ khổ không nơi nương tựa đồng nữ. Các nàng giáo hắn cầm kỳ thư họa, thi từ ca múa. Đợi hắn trưởng thành sau là được vi trong thanh lâu chiêu bài. Kim Lăng tám tươi đẹp Liễu Như Thị, Lý Hương Quân, Biện Ngọc Kinh, Trịnh Thỏa Nương, Cố Mi Sinh, Khấu Bạch Môn, Trần Viên Viên, Đổng Tiểu Uyển đều là do chim non kỹ nữ dưỡng thành đến sông Tần Hoài một “Tuyệt sắc” đấy.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Chửng Cứu Đại Minh Mỹ Mi
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment