Chung Yên Kỵ Sĩ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Tây Bối Miêu (西贝猫)
Text: Takagi Shuujin Akito
Convert: Takagi Shuujin Akito

Ebook: Takagi Shuujin Akito

Nội dung: Hắn đã từng lấy sức lực của một người cải biến toàn bộ đại lục

Vì nó mang đi tử vong, hủy diệt cùng hỗn loạn

Hắn nắm giữ phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất khiến người ta sợ hãi sức mạnh

Khiến cho cái kia làm người sợ hãi tên truyền khắp tứ phương

Tử vong không phải kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu…

Làm hoa hồng cùng kiếm cờ xí lần thứ hai lay động ở này dưới bầu trời lúc

Mang đến là hủy diệt còn là hy vọng?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment