Cổ Bảo Ngọc Tân Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 贾宝玉新传

Tác giả: Không Không Đạo Nhân (空空道人)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đem làm hiện đại quân nhân biến thân Hồng Lâu công tử, liền có tố không rõ nhi nữ gút mắc, đạo vô cùng mưa gió hành trình;

Kim Lăng mười hai trâm, Tần Hoài tám tuyệt, Thanh cung thái hậu, gặp rủi ro công chúa… Không thể mấy tận tài tử phong lưu.

Triều đại Nam Minh, Mãn Thanh, đại thuận, đại tây, đông doanh, Triều Tiên… Không thể vẽ tận nhiều kiều giang sơn.

Là ngựa giống? Là tự sướng?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment