Côn Vương Ba Đại Hanh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Côn Vương Ba Trùm
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 棍王巴大亨

Tác giả: Ngọa Long Sinh (卧龙生)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment