Công Vụ Viên Đích Sĩ Đồ Thượng Thăng Lộ: Phi Sắc Thăng Thiên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q06 C194)
Tên tiếng trung: 公务员的仕途上升路:绯色升迁

Tác giả: Tọa Khán Vân Khởi (坐看云起)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Vương Tử Minh tại tận mắt nhìn thấy thê tử Đường Tiểu Mai “Bên ngoài…”

Về sau, tâm lý đã xảy ra nhiễu sóng.

Trong sinh hoạt, hắn bừa bãi phóng túng chính mình, quần nhau tại hơn nhiều tên nữ tính tầm đó; quan trường ở bên trong, hắn bụp lên xinh đẹp nữ lãnh đạo, đi ra một đầu phi sắc lên chức đường…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Công Vụ Viên Đích Sĩ Đồ Thượng Thăng Lộ: Phi Sắc Thăng Thiên
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

3 thoughts on “Công Vụ Viên Đích Sĩ Đồ Thượng Thăng Lộ: Phi Sắc Thăng Thiên

Add Comment