Của Ta Bá Đạo Lão Bà

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ta Bá Đạo Lão Bà
Ngã Đích Bá Đạo Lão Bà

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我的霸道老婆

Tác giả: Túy Kiếm (醉剑)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ngươi muốn thê thiếp thành đàn, hoa đào đầy trời? Nhưng đem làm đào hoa tràn lan thời điểm sẽ là cái gì cảnh tượng? Ly kỳ diễm ngộ lại để cho hắn đã có được hùng hậu ngự nữ vốn liếng!

“Mỹ nữ nơi tay, thiên hạ ta có!”

Thỉnh xem điểu tơ như thế nào Du Long Hý Phượng, chơi chuyển mỹ nữ hấp dẫn, như thế nào đem thanh thuần học muội, mỹ nữ tổng giám đốc, quốc tế minh tinh điện ảnh toàn bộ từng cái ôm vào giường rồng…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment