Của Ta Ba Vợ Bốn Nàng Hầu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ta Tam Thê Tứ Thiếp
Tình trạng: Nguyên Bản (C020)
Tên tiếng trung: 我的三妻四妾

Tác giả: Xionger
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment