Của Ta Cực Phẩm Mỹ Nữ Thủ Trưởng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Trạch nam Trần Thiên lâm tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ tổng giám đốc, ngày hôm sau kinh ngạc phát hiện phỏng vấn quan chủ khảo lại là đêm qua giao hợp (make love) mỹ thiếu phụ.

Đi vận may hắn nhẹ nhõm tiến vào thế giới đạt trình độ cao nhất Thiên Vũ tập đoàn.

Vốn là cái gì cũng sai trạch nam từng bước một trở thành một đời buôn bán tinh anh, nhu thuận hướng nội mỹ nữ đồng sự, gợi cảm mê người thục nữ, điêu ngoa bốc đồng hào phú đại tiểu thư, phức tạp nhiều biến thành vấn đề thiếu nữ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment