Của Ta Cực Phẩm Nữ Thủ Trưởng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C091)
Tên tiếng trung: 我的极品女上司

Tác giả: Đồng Hài Chân Hảo (童鞋真好)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Lý Mộc chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ có như vậy một vị mụ mụ.

Cái này mụ mụ không chỉ có là hồ nữ, hơn nữa là cao phẩm cấp Lục Vĩ Hồ hồ nữ.

Lý Mộc mụ mụ, tên là Trương Áng Vân, năm nay bốn mươi ba tuổi. Trương Áng Vân đung đưa phía sau mình, sáu đầu màu trắng hồ vĩ…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment