Của Ta Diễm Ngộ Kiếp Sống

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Mực Vũ Không Dấu Vết
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bồi giường không khó, khó khăn là bồi một mỹ nữ giường, mà nàng vẫn là chủ động.

Bồi một mỹ nữ giường cũng không khó khăn lắm, khó khăn là lại bỏ thêm một mỹ nữ, các nàng vẫn là hoa tỷ muội.

Bồi một đôi hoa tỷ muội cũng không nan, khó khăn là còn có thể bồi mỹ nữ khác giường.

Bồi nhiều mỹ nữ như vậy giường cũng không nan, khó khăn là thế nào có thể theo nàng nhóm cả đời.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment