Của Ta Đô Thị Phong Lưu Hậu Cung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song (Nguyễn Gia Thái Tử)

Nội dung: Tên của ta kêu Tiểu Văn, khoa chính quy tốt nghiệp sau, cùng mến nhau nhiều năm bạn gái chia tay, ta mang theo tâm tình buồn bực đã đến mỗ ngành chánh phủ công tác, cùng đi còn có mặt khác hai cái trường đại học tốt nghiệp nữ sinh, một người tên là Tiểu Viện, một người khác tên là Tiểu Mỹ.

Mọi người đều biết, bây giờ ngành chánh phủ đều là nhiều nói chuyện phiếm thiếu làm việc.

Vì thế thì có này chuyện xưa…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment