Của Ta Hồ Tiên Lão Bà

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C678)
Tên tiếng trung: 我的狐仙老婆

Tác giả: Đêm Tối De Bạch Dương (黑夜de白羊)
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Bình thường học sinh cấp ba Lưu Dịch, bởi vì bị tiên nữ phong ấn một con nghịch ngợm giảo hoạt tiếu hồ tiên ở trong tay phải của hắn, từ đây đi tới không tầm thường con đường tu tiên.

Hồ tiên nói, ban hoa, thiên kim tiểu thư, tà giáo nữ hộ pháp, Tiên giới tiểu mỹ nữ?

Những mỹ nữ này, cũng sẽ không tiếp tục là giấc mơ!

Đến tu tiên đi, điếu tia có thể đột kích ngược!

Đến tu tiên đi, thuấn sát cao giàu đẹp!

Đến tu tiên đi, đẩy ngã đại mỹ nữ!

Lưu Dịch, bổn tiểu thư để ngươi đẩy ngã các lộ mỹ nữ, không để ngươi đẩy ngã ta a này! Ngươi… Dừng lại!!!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment