Của Ta Nằm Vùng Mẹ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngã Đích Ngọa Để Mụ Mụ
Ta Nội Ứng Mụ Mụ

Tình trạng: Nguyên Bản (C013) + Ngoại Thiên (C001)
Tên tiếng trung: 我的卧底妈妈

Tác giả: Địa Ngục Hồ Điệp Hoàn (地狱蝴蝶丸)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment