Của Ta Nữ Hoàng Thủ Trưởng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q07 C083)
Tên tiếng trung: 我的女皇上司

Tác giả: Mị Nam (魅男)
Text: Nguoi langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dung: Của ta nữ hoàng thủ trưởng xinh đẹp nữ thủ trưởng, che dấu đại minh tinh, ngang ngược hoa khôi cảnh sát, Nhưng yêu đệ tử muội, thần bí nữ lão sư, còn có cái kia xinh đẹp ngoại quốc mỹ nữ, con lai mỹ nữ…

Ah, trời ạ, xin chú ý, đây là một quyển sách “Hậu cung văn”.

Cá nhân cho rằng, hậu cung văn tựu là chủ yếu miêu tả giữa nam nữ tâm hồn trao đổi mà không phải là thân thể.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment