Của Ta Quân Phiệt Kiếp Sống

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我的军阀生涯

Tác giả: Thiên Cân Đỉnh (千斤顶)
Text: 
Convert: 

Ebook: Duyệt Lam Thiên

Nội dung: Một cái Phổ Thông người làm công, đi vào Chiến Hỏa bay tán loạn Kháng Chiến Niên Đại vừa mới hắn đã có một rất bưu hãn Ngón Tay Vàng vì vậy, Tiểu Quỷ Tử xui xẻo…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment