Của Ta Tiểu Hồ Ly Lão Bà

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1178)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Huỳnh Trần

Nội dung: Bình thường học sinh cấp 3 Lưu Dịch, bởi vì bị tiên nữ phong ấn một cái nghịch ngợm giảo hoạt xinh đẹp hồ tiên tại tay phải của hắn ở bên trong, từ nay về sau đi lên không tầm thường con đường tu tiên.

Hồ tiên nói, hoa khôi lớp, thiên kim tiểu thư, tà giáo nữ hộ pháp, Tiên Giới tiểu mỹ nữ? Những mỹ nữ này, đều không còn là mộng tưởng!

Đến tu tiên a, xâu tơ có thể nghịch tập!

Đến tu tiên a, miểu sát cao phú soái!

Đến tu tiên a, đẩy ngã đại mỹ nữ!

Lưu Dịch, bổn tiểu thư cho ngươi đẩy ngã các lộ mỹ nữ, không có cho ngươi đẩy ngã ta à! Ngươi… Dừng lại!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment