Của Ta Tình Sử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngã Đích Tình Sử
Tình Sử Tự Thuật

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我的情史
情史自述

Tác giả: Giang Thượng Du (江上游)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment