Của Ta Trà Xanh Bạn Gái

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ta Trà Xanh Bạn Gái
Ngã Đích Lục Trà Nữ Hữu

Tình trạng: Nguyên Bản (C019)
Tên tiếng trung: 我的绿茶女友

Tác giả: hjq001
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Của Ta Trà Xanh Bạn Gái

Add Comment