Của Ta Tư Nhân Tiên Cảnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: 

Nội dung: Tính danh: Tiền Đắt

Tính: Nam

Tuổi: 22

Nhóm máu: AB

Chức nghiệp: Công nhân

Ham: Cất chứa yên ngọn, xem tiểu thuyết huyền ảo, mình ảo tưởng, tiền tài

Tính cách: Thành thật sợ phiền phức, tự ti hướng nội

Thích nhất nam tính: Lưu Đức Hoa (nhân vì người khác nói ta có một người dáng dấp giống mũi hắn)

Thích nhất nữ tính: Lý Gia Hân (trong nữ nhân cực phẩm)

Bình thường thiếu niên, ngẫu tao kỳ ngộ; được vẽ một bức, nối thẳng tiên cảnh; quá kỳ tài, đại sính này dục; YY làm, lòng của ta thanh; cười bên trong có nhạc, thực bên trong có tình; một quyển người thường thay đổi sự thật, thay đổi mình sự thật đề tài ảo tưởng nói.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment