Của Ta Tư Nhân Tiên Cảnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: 

Nội dung: Tính danh: Tiền Đắt

Tính: Nam

Tuổi: 22

Nhóm máu: AB

Chức nghiệp: Công nhân

Ham: Cất chứa yên ngọn, xem tiểu thuyết huyền ảo, mình ảo tưởng, tiền tài

Tính cách: Thành thật sợ phiền phức, tự ti hướng nội

Thích nhất nam tính: Lưu Đức Hoa (nhân vì người khác nói ta có một người dáng dấp giống mũi hắn)

Thích nhất nữ tính: Lý Gia Hân (trong nữ nhân cực phẩm)

Bình thường thiếu niên, ngẫu tao kỳ ngộ; được vẽ một bức, nối thẳng tiên cảnh; quá kỳ tài, đại sính này dục; YY làm, lòng của ta thanh; cười bên trong có nhạc, thực bên trong có tình; một quyển người thường thay đổi sự thật, thay đổi mình sự thật đề tài ảo tưởng nói.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment