Cực Kỳ Hoang Đường (Tao Phong)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C059)
Tên tiếng trung: 极其荒唐(骚风) 

Tác giả: Tỉnh Dã (井野)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hắn, gọi tiểu dã, lớn lên siêu suất khí, không muốn vào thành công tác, thiên được ở lại sơn thôn, nói cái gì muốn phát triển nông nghiệp, nhắm trúng toàn bộ thôn nữ nhân không được an phận, khiến cho một hồi tao phong.

Bởi vì hắn không muốn đi ra ngoài bên ngoài làm công, trong thôn nữ hài tử cũng không đi ra ngoài làm công, trong thôn nữ hài tử không đi ra ngoài làm công, trong thôn nam hài tử cũng không đi ra ngoài làm công, tiểu dã cũng là bởi vì soái (đẹp trai), đem toàn bộ thôn nam nữ trẻ tuổi thanh xuân đều dắt rồi, nhưng tiểu dã trong thôn phát triển nông nghiệp, bọn hắn cũng đi theo phát triển nông nghiệp, cuối cùng, tiểu dã cũng bởi vì soái (đẹp trai), kéo toàn bộ thôn tuổi trẻ nam nhân phát triển nông nghiệp đến phú truyền kỳ câu chuyện.

Toàn bộ thôn nữ hài, còn có đại thẩm bác gái, mỗi người thậm chí nghĩ đánh chủ ý của hắn, cả ngày vây quanh hắn xoay quanh, tìm kiếm nghĩ cách muốn câu dẫn hắn, mọi người đi xem a! Nhìn xem chúng ta tiểu dã đẹp trai ứng phó như thế nào một đám giống như cơ giống như khát nữ nhân, lại là như thế nào kéo toàn bộ thôn người phát triển nông nghiệp đến phú đấy.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment