Cực Nhạc Thận Khí Thành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Vô Cùng Nhạc Thận Khí Thành
Tình trạng: Nguyên Bản (C007)
Tên tiếng trung: 极乐蜃气城

Tác giả: Supercoldking (Phù Tha Hồn) (扶她魂)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment