Cực Phẩm Ái Muội

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 极品暧昧

Tác giả: Dã Tính Chi Tâm
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Tinh Vi

Nội dung: Hắn là lại để cho người ao ước sát Diễm Phúc tinh, muôn hình muôn vẻ Mỹ Nữ lần lượt xuất hiện tại bên cạnh của hắn, thanh thuần đấy, bộ dạng thùy mị đấy, cuồng dã đấy, Yêu Nhiêu đấy, Cao Quý đấy, trang nhã đấy, Kính mắt mẹ, kiều Lạt Muội, vân…vân, đợi một tý hết thảy quanh quẩn hắn Tả Hữu —— mập mờ không chừng mực, Cực Phẩm mới là thật;

Hắn là Tuyệt Đỉnh Công Phu Cao Thủ, dùng hắn Cường Đại Thiết Quyền – Tekken cùng Xuất Thần Thối Công chinh phục nguyên một đám Đối Thủ, Tán Thủ Cao Thủ, Quyền Kích Cao Thủ, Quốc Thuật Tông Sư, Cách Đấu Chuyên Gia, Bác Kích Quán Quân, bưu hãn to con, Biến Thái Hắc Thị Quyền Vương, vân…vân, đợi một tý hết thảy thua ở hắn Thủ Hạ —— bưu hãn không Quốc Giới, Nhiệt Huyết mới là thật;

Hắn là cố tình gây dựng sự nghiệp người, dùng hắn Trí Tuệ cùng Nghị Lực mở Sự Nghiệp Dương Quan Đại Đạo, Siêu Cấp thực phủ, Ngũ Tinh cấp Grand Hotel, siêu Ngũ Tinh cấp Hội Quán, Bát Tinh cấp Đại Tửu Điếm, như Hàng Không Mẫu Hạm giống như Cường Đại Ngu Nhạc Sinh Hoạt Liên Minh, vân…vân, đợi một tý hết thảy cũng không phải mộng — đạp Điên Phong vượt mọi chông gai, phao (ngâm) Mỹ Nữ ta tự mình Vương.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment