Cực Phẩm Bà Chủ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Dương Lão Tam
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Có được tuyệt đỉnh trù nghệ Dương Diệp Thịnh, khuất đang ở một cái quán cơm nhỏ, bởi vì một cái cực phẩm bà chủ.

Có được siêu phàm võ nghệ Dương Diệp Thịnh, dấn thân vào tại một cái đại quán bar, cũng bởi vì một cái cực phẩm bà chủ.

Về sau, Dương Diệp Thịnh chính mình làm lão bản, ngày càng nhiều cực phẩm bà chủ xuất hiện…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cực Phẩm Bà Chủ
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment