Cực Phẩm Công Tử Cải Biên Bản

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 品公子改编版

Tác giả: Fanzehua1 (Sói Con) (小狼)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cực Phẩm Công Tử Cải Biên Bản
Xếp hạng: 9/10 (2 đạo hữu đánh giá)

5 thoughts on “Cực Phẩm Công Tử Cải Biên Bản

Add Comment