Cực Phẩm Công Tử Phong Lưu Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C825)
Tên tiếng trung: 极品公子风流录

Tác giả: Lữ Đại Bố (吕大布)
Text: Khang Nguyễn Trọng
Convert: Khang Nguyễn Trọng

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cực Phẩm Công Tử Phong Lưu Lục
Xếp hạng: 8/10 (6 đạo hữu đánh giá)

Add Comment