Cực Phẩm Đại Tiểu Lão Bà

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: Aiki Sora

Nội dung: Lý Phi bị mẹ buộc thân cận, sau đó ngủ một giấc. Thế nhưng chiếm được một cái cường hãn đại tiểu lão bà hệ thống.

Từ nay về sau tại các vị diện bắt đầu hương diễm cuộc hành trình. Đem các vị diện mỹ nữ mang về thế giới hiện thật làm vợ, thành của hắn chung cực giấc mộng, hơn nữa hắn cũng luôn luôn tại làm như vậy lấy.

“Mẹ, ngươi rốt cuộc không cần ép ta kết hôn rồi. Đây là Tiểu Long Nữ, lão bà của ta.”

“Ách, kia phía sau ngươi cái kia là ai?”,

“Nàng là Loan Loan, cũng là lão bà của ta.”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cực Phẩm Đại Tiểu Lão Bà
Xếp hạng: 4/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Cực Phẩm Đại Tiểu Lão Bà

Add Comment