Cực Phẩm Hoàng Đế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Truy Sa Tử
Text: 
Convert: 

Ebook: Bàn Long Hội

Nội dung: Hoàng đế cải trang đi tuần, cùng dân đồng nhạc!

Hoàng đế mang binh đánh giặc, ngự giá thân chinh!

Hoàng đế mang binh giải trí, ngày để ý vạn gà! ……

Một cái không học vấn không nghề nghiệp  tên côn đồ, lại nhân một lần ngoài ý muốn  xuyên qua mà thay đổi cả đời, thả nhìn hắn như thế nào thất bại gian thần, tru sát hôn quân, phao tẫn thiên hạ mỹ nữ, cho đến nhất thống phách nghiệp!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cực Phẩm Hoàng Đế
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment