Cực Phẩm Nam Y Tá

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 极品男护士

Tác giả: Tây Côn Lôn (西昆仑)
Text:  
Convert:  

Ebook: Trần Giang

Nội dung: Hắn, 1 cái tam lưu tốt nghiệp đại học nam y tá, bị thần bí lưu tinh đập trúng

Từ đó chẳng những càng ngày càng đẹp trai, nữ nhân duyên nổ tung rạp, hơn nữa hắn vậy mà nắm giữ hạng nhất rất nhiều nam nhân đều tha thiết ước mơ dị năng…

Có thể thật là muốn thân mệnh rồi, hắn phục vụ nữ tính bệnh viện sợ là muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cực Phẩm Nam Y Tá
Xếp hạng: 7/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment