Cực Phẩm Phong Lưu Dược Thần

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 极品风流药神

Tác giả: Thuần Khiết Tịch Mịch Nữ (纯洁寂寞女)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Cực phẩm phong lưu dược thần, hưởng hết nhân gian diễm phúc, diễm phúc vô biên, nhanh nhạc vô biên. Cùng Vương Ngữ Yên cùng một chỗ song tu, cùng Bạch Tố Trinh làm làm mập mờ. Ca rất thuần khiết tích, không muốn như vậy nhìn xem ca! Mỹ nữ tính toán cái gì, đều thần phục tại dưới háng của ta. Ma giới những cái…kia yêu nữ đối với ta cũng là dục tiên dục tử! Tiền tài tính toán cái gì, lão tử có rất nhiều núi vàng núi bạc.

Phật tổ lại tính toán cái gì, còn không phải cho lão tử hát chinh phục.

Đối với ta mà nói, hết thảy đều không coi vào đâu!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cực Phẩm Phong Lưu Dược Thần
Xếp hạng: 3.3/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment