Cực Phẩm Tam Thái Tử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q05 C056)
Tên tiếng trung: 极品三太子

Tác giả: Tỉnh Ngủ Con Thỏ (睡醒的兔子)
Text: Nguoi langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dungTiên Thiên một mạch thông Hỗn Nguyên, kim cương bất hoại động Cửu Thiên!

Thân mang Tiên Thiên một mạch bí quyết cùng kim cương bất hoại thần công quốc tế lính đánh thuê Triệu Vô Cực chuyển thế Thương Long đại lục, trở thành Thương Long đại lục trung cấp hoàng triều Đại Đường không quyền không thế Tam hoàng tử Lý lân.

Tại lấy võ vi tôn Thương Long đại lục, hoàng quyền biến thành thế tục. Tông phái, thế gia thế lực cường đại, xưng bá đại lục.

Thiên Địa đại kiếp nạn lên, Thượng Cổ vạn tộc quy, Thần Ma hiện thế, đạo vũ tranh nhau phát sáng. Huy hoàng đại thế, Thiên Kiêu sáng chói!

Thân theo Hoa Hạ Phật đạo hai đại đạt trình độ cao nhất huyền công Lý lân tại đây tràng tịch quyển thiên hạ loạn cục trung đại phóng dị sắc!

Ẩu đả hoàng tử, lừa gạt hoàng nữ, uy áp Thiếu chủ, đùa giỡn Thánh nữ, tại thực lực vi tôn, không kiêng nể gì cả dị thế, Lý lân dùng máu tươi cùng thi cốt đúc thành một đầu truyền kỳ chi lộ!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cực Phẩm Tam Thái Tử
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment