Dạ Thương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dạ Chết Non
Đêm Thương
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 夜殇

Tác giả: Chỉ Nguyệt Dạ Thương (止月夜殇)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment