Dạ Thương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dạ Chết Non
Đêm Thương
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 夜殇

Tác giả: Chỉ Nguyệt Dạ Thương (止月夜殇)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Dạ Thương
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment