Đại Chúa Tể Lão Khất Cái Quật Khởi

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lão Khất Cái Làm Chúng Nữ
Lão Khất Cái Quật Khởi

Tình trạng: Nguyên Bản (C080)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

9 thoughts on “Đại Chúa Tể Lão Khất Cái Quật Khởi

  1. Avatar

    Thằng tác nó nhặt các mẩu truyện ở các nguồn khác nhau, sau đó đổi tên nv : nam = lão khất cái, nữ = ….
    Mình chả hiểu sao bản gốc bên tq không bị xóa.

Add Comment