Đại Địa Phong Lưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Thủy Lâm Phong
Text: Sắc Hiệp Viện, HoanhPhiKinh
Convert: Sắc Hiệp Viện, HoanhPhiKinh

Ebook: Trần Huỳnh, HoanhPhiKinh

Nội dung: Mỹ nữ, cương thi, linh long, đao kiếm chinh phạt; một vị rất bình thường tiểu tử, theo nhận mệnh đến liều mạng; hết thảy đều như vậy bất đắc dĩ, hết thảy đều như vậy tất nhiên.

Mật; mỹ nữ đùi như ngọc, đao kiếm tiếu ngạo trời xanh; một cái đẳng cấp nghiêm ngặt đại đế quốc; chia làm tứ đẳng mười hai cấp chủng quần; pháp luật nghiêm khắc đế quốc.

Đi làm công, vậy mà đào ra diễm thi; Nhạn Đãng ven hồ, lá sen mở ra, mỹ nhân như nước, thanh vi hóa rồng; tận nhiều đặc sắc, thỉnh xem đại địa phong vân truyện…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Đại Địa Phong Lưu
Xếp hạng: 4/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment