Đại Đường Lăng Phong Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 大唐凌风传

Tác giả: Kỷ Khinh Quân (Kỷ Nhẹ Quân) (纪轻昀)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thiếu niên Lăng Phong một đoạn truyền kỳ. Là mang theo mỹ nữ tiêu dao, vẫn là tranh bá tế thế, kính xin mỏi mắt mong chờ.

Lấy 《 Đại Đường Song Long Truyện 》 thế giới làm bản gốc, kết hợp nhất định lịch sử truyền thuyết, diễn sanh chuyện xưa mới.

Võ công phân cấp: Tam Lưu, Nhị Lưu, Nhất Lưu, Tông Sư, Tỉ Mỉ, Đại Tông Sư (Nhân Tiên), Thoát Phá (Địa Tiên) thích một đường đi theo nguyên lấy tình tiết đi độc giả thỉnh đi vòng. Vệ đạo sĩ cẩn thận khi đi vào.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đại Đường Lăng Phong Truyện
Xếp hạng: 9/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment