Đại Đường Ngự Y

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 大唐御医

Tác giả: Bán Đọa Lạc Đích Ác Ma (半堕落的恶魔)
Text: Nhguyen Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái ngoại khoa bác sĩ (nam) đắp một cái bác sĩ nội khoa (nữ) cùng một chỗ đã vượt qua! Như vậy một đôi hoàng kim tổ hợp đi tới Trinh Quán chín năm Đại Đường, bọn hắn xuyên việt, có thể thay đổi biến Đại Đường cái gì?

Nếu như trưởng tôn hoàng hậu bất tử, Thái Tử Thừa Càn còn có thể tạo phản sao? Lý Trị còn có thể làm hoàng đế sao? Võ Tắc Thiên còn có thể đứng thượng lịch sử sân khấu sao? Làm quăng vào lịch sử hải dương hòn đá nhỏ, chậm rãi cải biến lịch sử!

Ghi chú: Bài này làm phu thê song xuyên:đeo văn, sinh hoạt việc vặt quá nhiều, đứng đắn lịch sử quá ít, thỉnh cẩn thận khi đi vào!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment